JUDr. Hana Šonková

 

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jsem dokončila v roce 1996. Již během studií jsem absolvovala dvousemestrální studium na Právnické fakultě Univerzity v německém Passau. Pracovala jsem jako advokátní koncipientka a později jsem byla činná jako advokátka v renomované české advokátní kanceláři.

Od 1. 1. 2000 jsem zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory a od roku 2009 provozuji vlastní advokátní kancelář.

Ovládám německý, anglický a francouzský jazyk.

Komplexní právní služby
 
 
 
 
KONTAKTUJTE MNE