JUDr. Hana Šonková

 

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jsem dokončila v roce 1996. Již během studií jsem absolvovala dvousemestrální studium na Právnické fakultě Univerzity v německém Passau. Pracovala jsem jako advokátní koncipientka a později jsem byla činná jako advokátka v renomované české advokátní kanceláři.

Od 1. 1. 2000 jsem zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory a od roku 2009 provozuji vlastní advokátní kancelář.

Ovládám německý, anglický a francouzský jazyk.

JUDr. Hana Šonková

Advokátka

Telefon:

+420 737 429 141

E-mail:

hanasonkova@aksonkova.cz  

Adresa:

Topolská 2209

252 28 Černošice

Komplexní právní služby
 

OBČANSKÉ PRÁVO

SLUŽBY FINANČNÍM PORADCŮM

OBCHODNÍ KORPORACE

NEMOVITÉ VĚCI

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

PRACOVNÍ PRÁVO

SMLUVNÍ VZTAHY

ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

 

-   rozvody manželství

-   úprava poměrů k dětem, výživné

-   poradenství při dědictví

 

-   zakládání a změny společností

-   obchodní rejstřík

-   fúze a akvizice

 

-   příprava smluv

-   připomínky ke smlouvám

-   podpora při předsmluvním vyjednávání

 

-   pracovní smlouvy

-   pracovněprávní spory

-   jmenování, odvolání, výpovědi

 

-   předžalobní vymáhání

-   řízení u soudu

-   insolvenční řízení

 

-   koupě, prodej, darování, nájem

-   advokátní úschova kupní ceny a listin

-   řízení před katastrálními úřady

-   soudy všech instancí

-   správní úřady

-   rozhodčí soudy

 

-   doménové spory

-   ochranné známky

-   jednání s pojišťovnami

-   autorské právo

OSTATNÍ AGENDA

 
 

-   konkurenční doložky a spory z nich

-   vymáhání provizí

-   právní aspekty finančního poradenství

 
KONTAKTUJTE MNE

JUDr. Hana Šonková

Advokátka
 
Telefon:

+420 737 429 141

E-mail:

hanasonkova@aksonkova.cz  

Adresa:

Topolská 2209

252 28 Černošice

Datová schránka:

47df68f

IČO:

43112145

Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 4119.

 

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele je pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem věcně příslušná Česká advokátní komora.